Förtroendevalda

Praktiskt Stöd
Akademikerförening och roller i styrelsen 2015
Facklig ordlista och förkortningar AHT 2015
Valberedningens arbete 2015
Din Roll och ditt uppdrag

Löneprocess
Akademikerförbundens löneprocess broschyr 2014

Kurser och seminarier
Sveriges Ingenjörer, www.sverigesingenjorer.se

Sveriges Ingenjörer är huvudansvarig för information till och register över alla fackligt förtroendevalda (oavsett Saco förbund). Från dem får du inloggningsuppgifter så att du kan logga in och ta del av den information och material t.ex. information om kurser. Här kan du även göra medlemssökningar.

Kurser och seminarier för dig som är förtroendevald ges även av flera av de andra förbunden inom Akademikerförbunden, du har också tillgång till ditt eget förbunds sidor för förtroendevalda på hemsidan.

Andra förbund, organisationer och statliga verk

Arbetsmiljöverket
, www.av.se
Här finner du lagar och föreskrifter som rör arbetsmiljö, det finns även rapporter och broschyrer att beställa eller ladda ner. Sidan kan översättas till många olika språk.

Saco, www.saco.se
Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.  Här kan du ladda ner eller beställa broschyrer och rapporter. Informationsbroschyr om Saco finns på engelska. Publikationer hittar du enklast via länken; http://www.saco.se/Forskning–kunskap/Publikationer-fran-Saco/

PTK, www.ptk.se
PTK är en samverkansorganisation för 26 fackförbund för privatanställda tjänstemän. De arbetar med frågor främst inom pension och försäkring, arbetsmiljö, inflytande och omställning. Här kan du ladda ner eller beställa material om t.ex. arbetslöshet, arbetsskada, andra försäkringar, MBL och ITP, några få avtal finns både på svenska och på engelska.

Arbetsrätt
Notisum, www.notisum.se
Lagboken på www.notisum.se innehåller alla gällande svenska lagar och förordningar och en mängd andra rättsakter från svensk och europeisk rätt. Informationen uppdateras och bearbetas varje dag med bearbetad information från offentliga databaser.

Det är naturligtvis tillåtet att länka till lagar och förordningar (se instruktioner här). Det är tillåtet att skriva ut lagar (för t ex utbildningsändamål), men lagen kan komma att ändras efter utskriften och papperskopian blir då inaktuell. Det är bättre att länka till lagen eftersom den då alltid är uppdaterad. Det är inte tillåtet att utan Notisums tillstånd återpublicera informationen på webbplatser eller i tryckta publikationer eftersom databaserna både omfattas av upphovsrättsligt katalogskydd och innehåller bearbetningar av de ursprungliga författningskällorna. Kontakta gärna vår kundtjänst om du är tveksam.

Förtroendemannalagen (FML), http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19740358.HTM
Främjandet av det fackliga arbetet och skyddet för fackliga förtroendemän regleras i förtroendemannalagen (FML), som förstärker det skydd och de regler som finns i MBL.

Medbestämmandelagen (MBL), http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19760580.HTM
MBL innehåller spelregler för medinflytandet på arbetsplatsen i viktiga frågor för de anställda och för verksamheten. Handbok ”Att vara med innan besluten fattas” går att ladda ner eller beställa på PTKs hemsida.

Lagen om anställningsskydd (LAS), http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19820080.HTM
LAS gäller arbetstagare i allmän eller enskild tjänst och innehåller bestämmelser om anställningsavtal, uppsägning och avskedande.

Information in English

Saco – The Swedish Confederation of Professional Association’ website;  http://www.saco.se/en/

Labour legislation
http://www.government.se/sb/d/3288/a/19565

 

 

10 Replies to “Förtroendevalda”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.