Välkommen till Akademikerförbunden

Akademikerförbunden inom Handel och Tjänster (AHT) består av 13 Sacoförbund som sedan 2001 samverkar för att arbeta för goda karriär, arbets- och anställningsvillkor för akademiker inom handels- och tjänsteområdet.

Akademikerförbunden arbetar främst med att:

 • träffa centrala och lokala kollektivavtal om löner och anställningsvillkor för medlemmarna inom handel- och tjänsteområdet.
 • företräda förbunden och dess medlemmar i förhållande till arbetsgivarorganisationer respektive arbetsgivare.
 • stödja och utveckla arbetet i Sacoförbundens gemensamma lokala Akademikerföreningar på företagen.

Akademikerförbunden består av följande fackförbund:

 • Akademikerförbundet SSR
 • Civilekonomerna
 • DIK
 • Fysioterapeuterna
 • Jusek
 • Naturvetarna
 • Sveriges Arbetsterapeuter
 • Sveriges Farmaceuter
 • Sveriges Ingenjörer
 • Sveriges Psykologförbund
 • Sveriges Skolledarförbund
 • Sveriges Universitetslärarförbund
 • Sveriges Veterinärförbund

Kommentera