Kollektivavtal

Akademikerförbundens kollektivavtal och respektive kontaktförbund.

Almega Bemanningsföretagen
Kontaktförbund: Sveriges Ingenjörer
forhandling@sverigesingenjorer.se 
Förhandlingsprotokoll Bemanningsavtal 20170501-20200430
Allmänna Anställningsvillkor Bemanningsföretagen 20170501-20200430
Löneavtal Bemanningsföretagen 20170501- 20200430
Rapport från avtalsförhandlingarna 2017-2020 Bemanning
Kompetensutveckling policy framtagen 1996 tjänstemän
Kompetensanalysen och utvecklingssamtalet verktyg framtagen 1996 tjänstemän

Almega Medieföretagen/Publicserviceföretag
Kontaktförbund: DIK
fackligt@dik.se
Allmänna anställningsvillkor Löner Medieföretagen Public Serviceföretag 20170401-20200331
Avtalsinformation Public Service 2016-2017
Förhandlingsprotokoll Almega Medieföretag Public Service 20170401-20200331

Almega Tjänsteföretagen/Medieföretagen (tjänstemannaavtalet)
Kontaktförbund: Jusek
fap@jusek.se

Förhandlingsprotokoll Tjänsteföretagen_Medieföretagen_Unionen_Akademikerförbunden 20170420
Löneavtal Tjänsteföretagen_Medieföretagen 20170501-20200430
Löneavtal Engelska Tjänsteföretagen_Medieföretagen 20170501-20200430
Allmänna villkor Tjänste/Medieföretagen 20171101-20200430
Information till förtroendevalda inom Almega Tjänsteföretagen Medieföretagen
Akademikerförbundens löneprocess broschyr 2014

Almega Tjänsteföretagen/Revisions och Konsultavtalet
Kontaktförbund: Civilekonomerna
kontakt@civilekonomerna.se
Förhandlingsprotokoll Revision- och konsultföretagen 20170101 – 20201231
Allmänna villkor Revision och konsult 20171101-20200331
Löneavtal Revisions- och konsultföretagen 20170101-20201231

ArbetsgivarAlliansen Ideella och idéburna organisationer
Kontaktförbund: Jusek
fap@jusek.se
Förhandlingsprotokoll Arbetsgivaralliansen IOIO 20170501-20200430
Arbetsgivaralliansen Bransch och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer 20170501-20200430

ArbetsgivarAlliansen Skola/Utbildning; samt Folkhögskola
Kontaktförbund: Akademikerförbundet SSR
ssrdirekt@akademssr.se
Bransch_Löneavtal Folkhögskola_2012-2014
Förhandlingsprotokoll Arbetsgivaralliansen Folkhögskola och Skola och Utbildning
Information om avtalet Folkbildning Skola & Utbildning Arbetsgivaralliansen 2016

ArbetsgivarAlliansen Högskola
Kontaktförbund: Sveriges Universitetslärarförbund (SULF)
kansli@sulf.se


ArbetsgivarAlliansen Idrott
Kontaktförbund: Jusek
fap@jusek.se
Bransch- och löneavtal 2012-2014
Arbetsgivaralliansen Idrott 

ArbetsgivarAlliansen Skola och Utbildning
Kontaktförbund: Akademikerförbundet SSR
ssrdirekt@akademssr.se
Bransch_Löneavtal SoU_2012-2014
Förhandlingsprotokoll Arbetsgivaralliansen Folkhögskola och Skola och Utbildning
Information om avtalet Folkbildning Skola & Utbildning Arbetsgivaralliansen 2016

ArbetsgivarAlliansen Teologiska och Ekumeniska organisationer
Kontaktförbund: Akademikerförbundet SSR
ssrdirekt@akademssr.se
Förhandlingsprotokoll Arbetsgivaralliansen Trossamfund Ekumeniska Organisationer 20171030–20200930
Bransch- och löneavtal 20171001-20200930 Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Arbetsgivaralliansen Upplevelse och Kultur
Kontaktförbund Naturvetarna
jour@naturvetarna.se 
Förhandlingsprotokoll Arbetsgivaralliansen_Upplevelse och Kultur 20170501-20200430
Arbetsgivaralliansen Bransch och Löneavtal Upplevelse och Kultur 20170501-20200430

ArbetsgivarAlliansen Vård och Omsorg
Kontaktförbund: Akademikerförbundet SSR
ssrdirekt@akademssr.se
Protokoll Vård Omsorg avtalet 2017-2020

IDEA Tjänstemannaavtalet
Kontaktförbund: Akademikerförbundet SSR
ssrdirekt@akademssr.se
Förhandlingsprotokoll IDEA Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer
Allmänna anställningsvillkor tjänstemannavtalet inkl löneavtal 20170401-20200331 IDEA
Akademikerföbundens löneprocess broschyr 130304
Löneavtal_IDEA_2016-2017
Checklista målstyrd arbetstid Akademikerförbunden 2015-03-31

IDEA Högskoleavtalet
Kontaktförbund: Sveriges Universitetslärarförbund (SULF)
kansli@sulf.se
Idea Högskola bil 1 Anställningsvillkor 2013
Idea Högskola Bil 2 Löneavtal 2013

Svensk Handel
(tjänstemannaavtalet)
Kontaktförbund: Jusek
fap@jusek.se
Förhandlingsprotokoll Svensk Handel 20170501 – 20200430
Svensk Handel Tjanstemän 20170501-20200430
Checklista Akademikerförbundens löneavtal 2012-02-09
Protokollsbilaga Deltidspension Akademikerna 130521

Svensk Handel – Systembolaget
Kontaktförbund Jusek
fap@jusek.se
Förhandlingsprotokoll Systembolaget 20170501-20200430
Avtal Svensk Handel tjänstemän vid Systembolaget AB 20170501-20200430

Svensk Scenkonst; Riksavtalet (Anställda vid offentligt finansierade teaterinstitutioner)
Kontaktförbund: DIK
fackligt@dik.se
Nytt treårigt avtal tecknat för Akademikerförbunden för medlemmar vid offentligt finansierade teaterinstitutioner med Svensk Scenkonst
Förhandlingsprotokoll Svensk Scenkonst orkesterföretag och teaterföreningar mf 20170401-20200331
Förhandlingsprotokoll Akademikerförbunden Sv Scenkonst Riksavtalet 2017-2020
Svensk Scenkonst Riksavtalet 20170401-20200331

Svensk Scenkonst; Orkesteravtalet (Tjänstemän vid A. Orkesterföretag,orkesterföreningar och musikstiftelser
B. Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella föreningar m.fl..)

Kontaktförbund DIK
Svensk Scenkonst Orkesteravtalet 20170401-20200331


Särskilda överenskommelser som ingår i kollektivavtalen
Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
PTK_omstallningsavtal_svn_ptk
PTK_utvecklingsavtal
Trygghetsförsäkring (TFA)

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.